aspos-facelift prvá asociácia školského stravovania

Sme nezávislá a demokratická profesná organizácia, ktorá na princípe dobrovolného členstva združuje fyzické osoby pôsobiace v oblasti školského stravovania v slovenskej republike.

Prajeme krásne leto

piatok, 29. júna 2018

AŠKOS - prajeme vám krásne leto

ODPORÚČANÉ VÝŽIVOVÉ DÁVKY PRE OBYVATEĽSTVO V SLOVENSKEJ REPUBLIKE (9. revízia)

pondelok, 23. apríla 2018

Školské stravovanie je postavené na vedeckých základoch. Vychádza z Odporúčaných výživových dávok pre obyvateľstvo v Slovenskej republike, ktoré aktualizuje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 11 písm. o) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.