aspos-facelift prvá asociácia školského stravovania

Sme nezávislá a demokratická profesná organizácia, ktorá na princípe dobrovolného členstva združuje fyzické osoby pôsobiace v oblasti školského stravovania v slovenskej republike.

OBEDY ZADARMO - POSLANCI PREDLOŽILI NÁVRH ZÁKONA

štvrtok, 4. októbra 2018

Poslanci NR SR Ľ. Blaha, E. Tomáš, R. Fico, R. Kaliňák, L. Kamenický a Ľ. Vážny doručili 28.9.2018 do Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

 

ZORIENTUJTE SA V ZÁKONOCH - ZÁKLADNÝ ZOZNAM NAJHLAVNEJŠÍCH ZÁKONOV A NARIADENÍ

štvrtok, 20. septembra 2018

Prinášame vám prehľad najhlavnejších zákonov a nariadení pre školské stravovanie. Pripravujeme ešte rad ďalších potravinových.. Postupne ich nájdete na stránke AŠKOS aj v sekcii NA STIAHNUTIE.