ODPORÚČANÉ VÝŽIVOVÉ DÁVKY PRE OBYVATEĽSTVO V SLOVENSKEJ REPUBLIKE (9. revízia)

Školské stravovanie je postavené na vedeckých základoch. Vychádza z Odporúčaných výživových dávok pre obyvateľstvo v Slovenskej republike, ktoré aktualizuje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 11 písm. o) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Viac informácií

ZMENA SYSTÉMU ODMEŇOVANIA ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME

Preštudujte si aj vy Návrh vlády SR!

Zastávame názor, že nie je vyhovujúci.
 

Viac informácií

KONTROLNÁ ČINNOSŤ V ZARIADENIACH ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA II

Mgr. Ľudmila Očenášová

Detailné a komplexné informácie o druhoch kontrol a predmetoch kontroly.

Viac informácií

KONTROLNÁ ČINNOSŤ V ZARIADENIACH ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

Mgr. Ľudmila Očenášová

Zažili ste už kontrolu? Viete všetko o kontrolách?

Kto môže vykonávať kontrolnú činnosť v zariadeniach školského stravovania a aké má kompetencie
 

Viac informácií

AŠKOS

PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA (AŠKOS) sa hlási k tradícii školského stravovania v SR. Chápeme, aká dôležitá je kvalita výživy detí a mládeže pre zdravie budúcich generácií a chceme túto myšlienku aktívne podporovať a šíriť. Pomáhame s modernizáciou a spolupracujeme s odborníkmi z oblasti školského stravovania.

Staráme sa o zamestnancov v školskom stravovaní a spoločne pracujeme na potrebných zmenách. Budujeme im odborný kredit a rešpekt širokej verejnosti, ktorý si za svoju každodennú prácu zaslúžia. Hájime ich záujmy a vytvárame zázemie pre spoluprácu všetkých zúčastnených strán tak, aby sme dosiahli skutočné výsledky.

Chcete aj vy byť súčasťou komunity zamestnancov školského stravovania? Potrebujete záštitu, podporu či pomoc s pracovným problémom? Staňte sa členom AŠKOS a my sa o vás postaráme.